Onze ooien

De Poll (= ongehoornd) Dorset is zeer vruchtbaar, produceert veel melk en geeft ook een hoge kwaliteit vlees en wol. Ze worden gemiddeld 80 kilo. Het gemiddeld aantal lammeren ligt rond de 2,5 per jaar. Dit komt mede door de ongebonden bronst, waardoor er drie keer in de twee jaar kan worden gelammerd. Bij ons lammeren de ooien eens per jaar af. De ooien lammeren makkelijk af en kennen weinig geboorteproblemen. Door de hoge melkgift kunnen de lammeren 500-600 gram per dag groeien!

 

Blackhill 1842: T-Sire index 262 en maternal index: 223

Blackhill 1842: T-Sire index 262 en maternal index: 223

Blackhill T916 T-Sire index 307 en Maternal index: 340

Blackhill T916 T-Sire index 307 ( top 25%) en Maternal index: 340 (top 5%)

 Index Blackhill T916

Index overzicht Blackhill T916 uit Basco 1.0

Onze gegevens